รายละเอียดเบิกจ่ายเงินข้าราชการบำนาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ 917/20 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.3 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.